Order

Order: Khi khách hàng checkout thành công, đơn hàng sẽ được tạo và thường được chia ra nhiều trạng thái như đang chờ xử lý (pending), hoàn tất (completed), in processed (đang xử lý), canceled (đã hủy)…để nhà bán hàn có thể quản lý dễ dàng. Trong order cũng sẽ có thông tin khách hàng và sản phẩm đặt mua để nhà bán hàng liên hệ, xác nhận.