Visitor

Visitor là khách truy cập website của bạn, được tính theo Lan IP hay máy tính truy cập. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đang truy cập website www.thuatngumarketing.com chẳng hạn, bạn có thể mở rất nhiều tab, xem nhiều site, hay xem lại nhiều lần cho đến khi bạn kết thúc tất cả các thao tác, dữ liệu liên quan đến trang, thì bạn là một visitor.