Virtual Private Server viết tắt VPS

Virtual Private Server (viết tắt VPS) – Một máy chủ ảo thường chạy Windows hoặc Linux mà bạn có thể điều khiển từ xa. Hầu hết các công cụ tìm kiếm sử dụng chúng để chạy một VPS và để chạy phần mềm xây dựng liên kết không bị gián đoạn hoặc để lưu trữ các trang web tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.