Viral Coefficient hay gọi K

Viral Coefficient hay gọi K: Hệ số lan truyền là một con số cho bạn biết có bao nhiêu người mới được đưa vào sản phẩm của bạn nhờ người dùng hiện tại của bạn. Nếu cứ 50 khách truy cập vào sản phẩm của bạn mang lại 100 khách truy cập mới cho sản phẩm của bạn thì hệ số lan truyền của bạn sẽ là 2. Bất cứ điều gì trên 1 có nghĩa là bạn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Dưới đây là một số điều cần biết về viral: 

  • Làm virus là dựa trên một phương trình. Nó không chỉ là một cụm từ được ném xung quanh để mô tả một cái gì đó dường như ở khắp mọi nơi trực tuyến.
  • Hệ số virus trên 1 là một điều tuyệt vời, nhưng ngay cả khi bạn dưới 1 thì nó vẫn mang lại lợi ích cho công ty. Viral luôn luôn là mục tiêu (hoặc thậm chí có thể). Bất cứ điều gì trên 0 có nghĩa là bạn đang khuếch đại phân phối sản phẩm của mình đến một mức độ nào đó.
  • Virality có lẽ tập trung vào quá nhiều. Hack tăng trưởng là một tập hợp lớn các kỹ năng và có thể phát triển một sản phẩm một cách đáng kể và có lợi nhuận mà không phải lo lắng về tính độc hại