User Interface viết tắt UI

User Interface (viết tắt UI) – Giao diện người dùng là giao diện giữa người-dùng-cuối của một ứng dụng và phần mềm đằng sau nó. Trong một chiếc smartphone, màn hình người dùng của ứng dụng như Google Maps hay Facebook, thông qua đó người dùng có thể đưa vào thông tin và nhận phản hồi, đó chính là giao diện người dùng. Các nhà thiết kế website, nhà phát triển ứng dụng và kinh doanh thương mại điện tử dành nhiều quan tâm đến việc hiểu được yêu cầu của người dùng – chẳng hạn như họ muốn điều hướng như thế nào, menu yêu cầu có những gì – trước khi đi vào thiết kế UI cho ứng dụng của họ. Toàn bộ quá trình thu thập yêu cầu người dùng, đặt những yếu tố khác nhau của phần mềm và tạo ra một giao diện người dùng hiệu quả được gọi là thiết kế giao diện người dùng (UI design).

Các thành phần của UI Design

  • Bố cục
  • Màu sắc
  • Kiểu chữ
  • Đồ họa