User Friendly Layout

User Friendly Layout: Giao diện thân thiện người dùng. Một page có giao diện tốt là page được thiết kế sao cho các nội dung chính được hiển thị ở vị trí dẽ nhìn nhất.