Unique content

Unique content – nội dung độc đáo: cụm từ này đề cập đến một vấn đề mang tính duy nhất và độc đáo trên một trang web, hay một bài viết PR Article, hay một nội dung được kể lại trên Social….

Khi bạn chia trang web ra thành từng phần nhỏ và bỏ đi các yếu tố như footer, các mẫu quảng cáo và sidebar, v.v., bạn chỉ còn lại một khoảng phần khá nhỏ để chứa văn bản. Nếu bạn lo lắng vì đang sở hữu một website không có thiết kế bắt mắt thì đừng quá bận tâm về điều này, vì đây cũng là vấn đề chung của không ít các website khác. Quan trọng nhất vẫn là giá trị độc đáo mà phần nội dung nhỏ bé này sẽ mang lại.