The Ad matrix

The Ad matrix hay ma trận quảng cáo hỗ trợ bạn trong việc tạo ra các chiến dịch hiệu quả. Nhưng The Ad matrix không chỉ đơn giản là một bảng biểu. Sức mạnh của nó nằm ở chính quá trình tạo ra nó.

The Ad matrix, bao gồm (nhưng không giới hạn) những nội dung sau:

  • Cách để chào tạm biệt những chiến dịch hiệu quả thấp trên các nền tảng quảng cáo
  • Cách để đạt được sự tăng trưởng và đưa khách hàng tiềm năng bước vào hành trình trải nghiệm khách hàng
  • Cách để tạo ra chiến dịch có tỉ lệ chuyển đổi cao
  • Cách để hệ thống hóa chiến lược traffic – dù sử dụng outsource (thuê ngoài) hay nội bộ
  • Cách để tạo ra thị trường phù hợp với mục đích đề ra

Quy trình Ad matrix

Hãy bắt đầu đi vào từng bước để bạn có thể áp dụng ngay với chiến dịch traffic của mình.