Television ratings viết tắt TVR

Television ratings viết tắt TVR:Lượng người xem TV trong một khoảng thời gian cụ thể, TVR có thể được tính theo đơn vị người hoặc %. Xếp hạng về truyền hình có thể đề cập đến:

  • Kỹ thuật đo lường khán giả:

-Xếp hạng của Nielsen, một nỗ lực để xác định kích thước và thành phần của khán giả trong chương trình truyền hình ở Hoa Kỳ
-Ban Nghiên cứu Đối tượng Phát thanh Truyền hình, tổ chức biên soạn đo lường đối tượng và xếp hạng truyền hình ở Vương quốc Anh
-Xếp hạng truyền hình ở Úc, được đo bằng một số cơ quan

  • Hệ thống đánh giá nội dung truyền hình, hệ thống đánh giá nội dung và báo cáo sự phù hợp của các chương trình truyền hình cho trẻ em hoặc người lớn
  • Xếp hạng cho biết điểm tích cực của việc xem lại chương trình hoặc tập phim truyền hình