Targeting

Targeting: Quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn có khả năng hoạt động tốt hơn nếu được hiển thị cho những người có nhiều khả năng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nhất. Khi bạn nhắm mục tiêu từng nhóm quảng cáo đến các nhóm người cụ thể, nhỏ hơn tại một thời điểm, bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh và văn bản của mình để quảng cáo mang tính cá nhân nhiều hơn và hấp dẫn hơn với đối tượng mà bạn đang cố tiếp cận.

Có những cách target:

  • Đối tượng tuỳ chỉnh (custom audience)
  • Vị trí
  • Thông tin nhân khẩu học
  • Độ tuổi và giới tính
  • Sở thích
  • Hành vi
  • Kết nối
  • Thiết bị 
  • Hệ điều hành