Supply Chain Management viết tắt SCM

Supply Chain Management viết tắt SCM là hệ thống cho phép quản trị tại các nhà máy và trong cả hệ thống các điểm cung cấp của một công ty cho khách hàng. Bao gồm việc di chuyển và lưu kho nguyên liệu, hàng tồn kho trong quá trình sản xuất và hàng hoá thành phẩm từ điểm xuất phát đến điểm tiêu dùng/bán lẻ. Tất cả các kết nối hoặc liên kết nhau trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng cuối trong một chuỗi cung ứng. Quản lý chuỗi cung ứng đã được định nghĩa là “thiết kế, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và giám sát các hoạt động của chuỗi cung ứng với mục tiêu tạo ra giá trị ròng, xây dựng cơ sở hạ tầng cạnh tranh, thúc đẩy logistics toàn cầu, đồng bộ cung với nhu cầu và đo lường hiệu suất trên toàn cầu “. Thực tiễn SCM thu hút rất nhiều từ các lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật hệ thống, quản lý hoạt động, hậu cần, mua sắm, công nghệ thông tin và tiếp thị => phấn đấu cho một phương pháp tiếp cận tổng hợp. Vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng liên quan đến các chủ đề mang tính bền vững và quản lý rủi ro.

Hệ thống quản trị chuỗi cung cấp được ứng dụng để theo dõi việc lưu hành của sản phẩm và dịch vụ từ nhà cung cấp tới khách hàng (nhà sản xuất, đại lý, hệ thống bán lẻ…). SCM cũng được sử dụng để quản lý các yêu cầu, nhà kho, lưu vận, lưu hành, các yêu cầu liên quan khác và cả các cách sản phẩm đến được với khách hàng cuối cùng.

Các chức năng cơ bản của SCM bao gồm việc tối ưu hóa chuỗi cung cấp, quản lý các biến cố, quản lý tồn kho, quản lý RFID, quản lý lưu hành. Ngoài ra SCM có thể còn bao gồm việc quản lý thương mại quốc tế, mối quan hệ giữa các nhà cung cấp.

Lợi ích khi sử dụng SCM

 • Nâng cao hiệu suất của các dòng sản phẩm thông qua việc kết hợp giữa các nhà cung cấp với nhau.
 • Nâng cao dịch vụ khách hàng và giảm tồn kho tối đa.
 • Giảm chi phí lưu kho sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí giá thành mỗi sản phẩm và nâng cao lợi nhuận đến mức tối ưu.
 • Giảm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp.
 • Nâng cao sức cạnh tranh cho các công ty.
 • Thiết lập chuỗi cung ứng giữa các đối tác truyền thống với nhau.
 • Đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường và giảm các yếu tố các loại tác động đến khách hàng.

Rủi ro khi sử dụng SCM

 • Nếu lựa chọn một hệ thống SCM sai có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, từ nguyên liệu sản xuất đến hệ thống phân phối.
 • Hệ thống SCM không tương thích với các công cụ quản trị như hệ thống sổ sách, các phần mềm kinh doanh đang được sử dụng có thể dẫn đến việc phá hủy toàn bộ hoạt động kinh doanh.
 • Các hình thức kinh doanh với đa chi nhánh, đối tác, văn phòng đại diện có thể dẫn tới sự xáo trộn không phân tích nổi.