Sound Effect viết tắt SE

Sound Effect viết tắt SE: tác dụng, xão thuật âm thanh đặc biệt