Software Development Kit viết tắt SDK

Software Development Kit (viết tắt SDK) là một thuật ngữ được Microsoft, Sun Microsystems và một số công ty khác sử dụng – một bộ công cụ phát triển phần mềm. SDK bao gồm một hoặc nhiều API, programming tools, documentation và một số thứ cần thiết khác để có thể tạo ra các ứng dụng cho các gói phần mềm hoặc các nền tảng thông qua một ngôn ngữ lập trình nào đó như (Java, C#, C++, Objective-C, …).

Phân loại SDK

– Android SDK: bộ công cụ phát triển ứng dụng trên nền tảng android
– Windows SDK: bộ công cụ phát triển ứng dụng chạy trên nền tảng Windows
– Java SDK: hay nói cách khác là JDK là một tập con mở rộng của SDK hay nói cách khác JDK là SDK for Java hoặc Java SDK. . Bộ công cụ này bao gồm các tool hữu ích để xây dựng và phát triển các Applications, Applets và Components viết bằng ngôn ngữ lập trình Java (không dùng ngôn ngữ khác như C, C++, v.v…)