Social Network

Social network là một công cụ rất hữu ích giúp chúng ta kết nối với nhau một cách dễ dàng, thuận tiện khi ở trong một cộng đồng mạng. Đây là một kênh truyền thông ra đời từ rất sớm và phát triển rất nhanh chóng.