Social Media

Social media (hay Social Marketing) là một kênh truyền thông mạng xã hội được xây dựng dựa trên nền tảng các website trên mạng máy tính Internet. Thông qua hình thức này tất cả chúng ta có thể trao đổi ý kiến, chia sẻ thông tin, hình ảnh, video với bạn bè hoặc người thân rất dễ dàng.