Social Media Optimization viết tắt SMO

Social Media Optimization (viết tắt SMO) là những thủ thuật để bạn tương tác với cộng đồng thông quan mạng xã hội, từ đó tiếp cận và hướng người dùng đến với sản phẩm của bạn. Hoặc khi bạn ứng dụng mạng xã hội như một công cụ để hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng của mình về sản phẩm, dịch vụ mà công ty bạn cung cấp.

Social Media Optimization (viết tắt SMO) – Tối ưu hoá phương tiện truyền thông xã hội: là việc sử dụng một số cửa hàng và cộng đồng để quảng bá công chúng nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu, sự kiện của sản phẩm, dịch vụ. Các loại phương tiện truyền thông xã hội bao gồm nguồn cấp dữ liệu RSS, tin tức xã hội và các trang đánh dấu, cũng như các trang web mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, Twitter, các trang web chia sẻ video và trang web viết blog. SMO tương tự như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, trong đó mục tiêu là tạo lưu lượng truy cập web và trang web và tăng nhận thức cho một trang web. Nói chung, tối ưu hoá phương tiện truyền thông xã hội đề cập đến việc tối ưu hóa một trang web và nội dung của nó để khuyến khích nhiều người dùng hơn sử dụng và chia sẻ liên kết đến trang web trên các trang mạng xã hội và mạng xã hội. SMO cũng đề cập đến các công cụ phần mềm tự động hóa quy trình này hoặc cho các chuyên gia về trang web thực hiện quá trình này cho khách hàng.

Mục tiêu của SMO là tạo chiến lược các nội dung trực tuyến thú vị, từ văn bản viết tay sang ảnh kỹ thuật số hoặc các video clip khuyến khích và thu hút mọi người tham gia vào một trang web và sau đó chia sẻ nội dung này, thông qua liên kết web, liên lạc truyền thông và bạn bè. Các ví dụ phổ biến về sự tham gia của truyền thông xã hội là “thích và bình luận về bài đăng, retweeting, nhúng, chia sẻ và quảng bá nội dung”. Phương tiện truyền thông xã hội tối ưu hóa cũng là một cách hiệu quả để thực hiện quản lý danh tiếng trực tuyến (ORM), có nghĩa là nếu ai đó viết bài đánh giá xấu về doanh nghiệp, chiến lược SMO có thể đảm bảo rằng phản hồi tiêu cực không phải là liên kết đầu tiên xuất hiện trong danh sách tìm kiếm kết quả động cơ.

Trong những năm 2010, với các trang truyền thông xã hội vượt mặt TV như một nguồn tin cho giới trẻ, các tổ chức tin tức đã ngày càng phụ thuộc vào nền tảng truyền thông xã hội để tạo ra lưu lượng truy cập web. Các nhà xuất bản như The Economist sử dụng các nhóm phương tiện truyền thông xã hội lớn để tối ưu hóa bài đăng trực tuyến của họ và tối đa hóa lưu lượng truy cập, trong khi các nhà xuất bản lớn khác hiện nay sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cao cấp để tạo ra khối lượng truy cập web cao hơn.