Facebook Open Graph

Facebook Open Graph là 1 giao thức dùng để giao tiếp giữa website của bạn với mạng xã hội facebook. Hay nói cách khác Open Graph chính là cầu nối giúp website của bạn trở thành một phần của mạng xã hội để cho việc quảng bá website và tương tác mạng xã hội được dễ dàng hơn.

Facebook Open Graph bao gồm một tập hợp meta tags giúp bạn định nghĩa nội dung trên website thành dữ liệu có cấu trúc mà Facebook có thể hiểu được. khi bạn share, like 1 link hoặc cập nhật 1link trên status, nếu website của bạn không có sử dụng Opne Graph thì Facebook chỉ nhận ra link bài viết mà thôi.

Khi chèn Open Graph vào website nó sẽ làm cho web pages mà bạn chia sẻ trở thành đối tượng có các thuộc tính mà mạng xã hội yêu cầu như là title, description, ảnh thumbnail…Vì thế link chia sẻ sẽ có đầy đủ ảnh thumbnail, description do bạn chỉ định để lôi kéo người đọc click theo chủ ý của bạn.

Facebook Open Graph là công cụ của Facebook hỗ trợ đăng tin đa dạng, có cấu trúc từ ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng API được định kiểu rõ. Bao gồm:

  • Tin đăng bằng Open Graph trong iOS Đăng tin đăng bằng Open Graph từ ứng dụng iOS.
  • Tin đăng bằng Open Graph trong Android Đăng tin đăng bằng Open Graph từ ứng dụng Android. كأس العرب 2022
  • Tin đăng bằng Open Graph trên web Đăng tin đăng bằng Open Graph từ trang web hoặc ứng dụng web.

Cách hoạt động

Mọi người sử dụng tin để chia sẻ việc họ đang làm, người họ làm cùng và địa điểm xảy ra. Cho phép mọi người chia sẻ tin về ứng dụng của bạn trên Facebook thông qua một API được định kiểu rõ, có cấu trúc.

Để đăng tin đăng bằng Open Graph với hộp thoại Chia sẻ, bạn không cần triển khai Đăng nhập Facebook hoặc yêu cầu thêm quyền. Để biết thêm thông tin, xem Hộp thoại Chia sẻ.

Nếu bạn tạo giao diện người dùng chia sẻ tùy chỉnh để đăng tin đăng bằng Open Graph, bạn cần triển khai Đăng nhập Facebook và yêu cầu quyền publish_actions từ những người đang sử dụng ứng dụng của bạn. موقع كيوي Điều này cũng có nghĩa là bạn cần gửi ứng dụng của mình để xét duyệt, xem Xét duyệt đăng nhập. Cả hai bước này đều sẽ giúp đảm bảo mọi người sử dụng ứng dụng của bạn biết về hành động họ đang thực hiện bằng cách chia sẻ và giúp cung cấp trải nghiệm có chất lượng cao.

Tin đăng bằng Open Graph có bốn thành phần cơ bản:

  • Người hành động – Người đăng tin
  • Ứng dụng – Mọi tin bao gồm ghi nhận cho ứng dụng đã tạo tin
  • Hành động – Hoạt động mà người hành động thực hiện
  • Đối tượng – Nội dung mà người hành động tương tác với

Tạo tin đăng bằng Open Graph tùy chỉnh: Tin gồm các hành động và đối tượng; Facebook đã xác định một nhóm các hành động và đối tượng thông thường, nhưng bạn có thể tạo hành động và đối tượng tùy chỉnh của riêng mình.

Tin tùy chỉnh đăng bằng Open Graph không được dùng trong API Đồ thị 2. امم اوروبا 2024 8 nữa. API Đồ thị 2.7 trở xuống sẽ hỗ trợ tin tùy chỉnh đăng bằng Open Graph theo lịch trình sau đây:

  • Hỗ trợ tạo đối tượng mới sẽ kết thúc vào tháng 1/2017.
  • Hỗ trợ đăng đối tượng hiện có sẽ kết thúc vào tháng 10/2017.