Site Audit

Site Audit – Trang web Kiểm toán: Tiến hành một đánh giá đầy đủ hoặc phân tích của một trang web để đáp ứng một loạt các mục tiêu. Như đảm bảo người dùng trải nghiệm “mượt mà” bằng cách kiểm tra các liên kết bị hỏng hoặc một kiểm toán SEO sâu sắc đến các vấn đề SEO tại chỗ. SEO Audit là một công đoạn khá quan trọng và cần thiết xuyên suốt trong quá trình thực hiện một chiến dịch SEO tổng thể. SEO Audit là công việc cần làm của hầu hết các chuyên gia SEO khi thực hiện bất kỳ dự án SEO nào.

Khi tiến hành làm SEO Audit, các chuyên gia SEO sẽ xem xét, đánh giá và phân tích website của bạn. Từ đó, so sánh với các tiêu chí của các bộ máy tìm kiếm và thống kê lại những tiêu chí mà website của bạn đạt hay chưa đạt. Cuối cùng, các chuyên gia SEO sẽ đưa ra một bảng kế hoạch, chiến lược ngắn hạn và dài hạn một cách cụ thể.