Sessions

Sessions – Phiên truy cập là một chỉ số quan trọng trong Google Analytics. Nó được đánh giá là một trong những chỉ số nền tảng của Google Analytics, đóng một vai trò quan trọng trong việc tính toán các chỉ số quan trọng khác trong Analytics như Thời gian trung bình phiên, Số trang/ Phiên, … Vì vậy, việc nắm được chính xác khái niệm và cách tính toán của Sessions – Phiên truy cập là điều hết sức quan trọng đối với các nhà quản trị website cũng như các nhà đầu tư SEO

Một khách truy cập trang có thể có nhiều các Sessions trong vòng cùng một ngày, hoặc nhiều ngày khác nhau. Google Analytics sử dụng 2 cách để xác định khi nào một session kết thúc.

Thời gian truy cập vượt quá mốc giới hạn, bao gồm 2 mốc:

  • 30 phút sau lần tương tác cuối cùng của người dùng trên trang
  • 12h đêm (hay 0h sáng)
  • Thông tin của chiến dịch trực tuyến (campaign) bị thay đổi

Ngoài ra, Session còn bị chấm dứt khi người dùng:

  • Đóng trình duyệt web
  • Truy cập sang một tên miền khác (và không quay lại trang trong vòng 30 phút)

Session sẽ được tạo mới mà không chấm dứt session cũ khi người dùng:

  • Truy cập website qua một tab mới (hỗ trợ IE) hoặc một trình duyệt ẩn danh
  • Truy cập trang web thông qua thêm một trình duyệt khác