Cart hay Shopping cart

Cart – Giỏ hàng, đây là từ phổ biến nhất và có mặt ở tất cả các website bán hàng. Shopping cart trên website bán hàng như giỏ hàng thực tế khi bạn đi mua hàng ở siêu thị, bạn có thể lựa chọn, thêm bớt sản phẩm tùy thích sau đó đặt hàng hoặc hủy bỏ. Về kỹ thuật thì giỏ hàng có thể xây dựng dựa vào cookiessession.

Shopping cart : Là một module của phần mềm cho phép thực hiện các bước đặt hàng trực tuyến. Các bước thực hiện thông thường là: Chọn hàng hóa, dịch vụ; xem lại đơn hàng; điền thông tin người mua hàng; thanh toán.