Secure Server

Secure Server – Máy chủ bảo mật: Nếu bạn muốn thu tiền của khách hàng hoặc lưu trữ thông tin khách hàng, bạn cần một máy chủ bảo mật. Máy chủ bảo mật sẽ mã hoá toàn bộ thông tin khách hàng, mức độ mã hoá phổ biến hiện nay là 128 bit.