Scope of Work viết tắt SOW

Scope of Work viết tắt SOW – Phạm vi công việc: là phạm vi trong thỏa thuận mà công việc sẽ được thực hiện được mô tả chi tiết. SOW nên bao gồm mốc thời gian (milestones), thời gian từng hạng mục (timeline), báo cáo, các chỉ số đánh giá (KPIs) và sản phẩm cuối cùng nào mà bên thực hiện dự kiến ​​cung cấp. SOW cũng nên chứa một dòng thời gian cho tất cả các Hạng mục, KPIs, Sản phẩm. مكافأة الميدالية الذهبية في الاولمبياد

Vấn đề với hầu hết các phạm vi công việc (SOW) là thiếu sự cụ thể, cụ thể là khi hai bên không đồng ý về những gì cần phải được đưa ra và việc xem lại SOW không hỗ trợ giải thích. موقع مراهنات 365 Vấn đề này rất phổ biến trong các hiệp định nghiên cứu và thường xảy ra tranh chấp. Cách tốt nhất để tránh vấn đề này là để tránh bất kỳ và tất cả sự mơ hồ. لعبه وايت

Bài viết hướng dẫn viết SOW