Rural marketing

Rural marketing – Tiếp thị nông thôn: nghĩa là những hoạt động marketing hỗ trợ bán hàng tại các khu vực nông thôn, nơi mà hạn chế những thiết bị Digital, Do vậy việc lựa chọn các kênh quảng cáo để tiếp cận nhóm khách hàng khu vực nông thôn theo phương thức truyền thống là chủ yếu. Bao gồm: quảng cáo tại chợ, quảng cáo Tivi, báo giấy, hội chợ triển lãm, activation tại điểm bán…