Rental List hay Acquisition List

Rental List hay Acquisition List: Danh sách cho thuê. Là một danh sách các khách hàng tiềm năng hoặc một phân khúc khách hàng đã được chọn để nhận thông tin về một chủ đề nhất định, thường là về nghề nghiệp, vấn đề khách hàng quan tâm hoặc thông tin về nhân khẩu học.