Referring site hay Referring Pages

Referring site hay Referring Pages: Bất cứ site nào có chuyển hướng đến site của bạn đều là Referring site. Vậy site Referring site buộc phải có liên kết đến trang của bạn. Nếu liên kết đó là do-follow thì được tính là một backlink cho site. Với hình trên để thấy rằng lượng Referring site cực lớn khoảng 10.000 Referring site điều đó tạo nên sức mạnh cực kỳ lớn làm cho đối thủ khó có khả năng vượt qua.