Promoted Trends

Promoted Trends – Xu hướng được quảng báo bắt đầu như là một phần mở rộng của nền tảng Quảng cáo trên Twitter và bây giờ là sản phẩm đầy đủ tính theo quyền của riêng họ. VớiPromoted Trends, người dùng sẽ thấy các xu hướng theo thời gian, ngữ cảnh và sự kiện nhạy cảm được quảng cáo bởi các đối tác quảng cáo trên Twitter. Promoted Trends xuất hiện ở đầu danh sách Xu hướng trên Twitter và được đánh dấu rõ ràng là “Quảng cáo”. Họ cũng sẽ đôi khi hiển thị trong khung thời gian của người dùng.

Link gốc tham khảo:https://business.twitter.com/en/help/overview/what-are-promoted-trends.html