Product-building pricing

Product-building pricing – Định giá trọn gói: là quá trình định giá sản phẩm trọn gói, người mua không phải trả thêm bất kỳ khoản phí duy trì  nào trong quá trình sử dụng sản phẩm.