Site icon ThinkDigital

Product-building pricing

Product-building pricing – Định giá trọn gói: là quá trình định giá sản phẩm trọn gói, người mua không phải trả thêm bất kỳ khoản phí duy trì  nào trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Exit mobile version