Points of Patiry viết tắt POP

Points of Patiry (viết tắt POP) là những điều cơ bản nhất mà thương hiệu phải có trong môi trường cạnh tranh thương hiệu (viết tắt FOR). Thông thường, khi đo lường các Brand image/ Association trong Brand helth check, có khoảng 5 điểm POP mà bất cứ thương hiệu nào cũng cần đạt trước khi tính đến chuyện khác biệt.

Ví như bán sữa tươi, nhất thiết phải có đầy đủ dinh dưỡng, bổ xung thêm dưỡng chất như cao, thông minh, uống phải ngon, có vị dâu, scocola (cái này theo quan điểm của người Việt) còn tươi, vui hay 100% chỉ là điểm khác biệt.

Dĩ nhiên POP sẽ thay đổi khi FOR đổi thay. Nói chung, tối thiểu thì thương hiệu phải có các POP, nếu không thì người ta sẽ không cảm thấy quen thuộc và chấp chận thương hiệu này