Point of purchase ( viết tắt POP)

Point of purchase ( viết tắt POP) hay khu vực mua hàng, trưng bày tại các điểm bán lẻ, được hiểu là chương trình tiếp thị hay khuyến mãi bán hàng. Những điểm bán hàng này được đặt ở nơi dễ dàng thu hút sự chú ý và kích thích khách hàng mua hàng. لعبة طاولة الزهر محبوسة POP giúp quản lý các hoạt động bán lẻ tại nhiều cửa hàng. withdrawal time for ivermectin in swine

MỘT ĐIỂM BÁN HÀNG CẦN GÌ? ivermectin pregnancy indications اسرار القمار

  • Light box: chiếc hộp có gắn bóng đèn phía sau, để chiếu sáng poster quảng cáo
  • Động lực mua sắm: tạo cho khách hàng những quyết định mua sắm nhất thời. Đòi hỏi điểm bán hàng phải có điều gì đó đặc biệt để ngay lập tức thu hút sự chú ý, ví dụ: poster bắt mắt, trang trí quầy mới lạ…
  • Hàng mẫu: giúp khách hàng có thể trải nghiệm được sản phẩm ngay tại điểm bán hàng này. Giúp họ có sự hình dung rõ ràng và niềm tin vào sản phẩm. ivermectin dose dogs demodex مواقع تقبل باي بال في السعودية