Site icon ThinkDigital

Point of purchase ( viết tắt POP)

Point of purchase ( viết tắt POP) hay khu vực mua hàng, trưng bày tại các điểm bán lẻ, được hiểu là chương trình tiếp thị hay khuyến mãi bán hàng. Những điểm bán hàng này được đặt ở nơi dễ dàng thu hút sự chú ý và kích thích khách hàng mua hàng. لعبة طاولة الزهر محبوسة POP giúp quản lý các hoạt động bán lẻ tại nhiều cửa hàng. withdrawal time for ivermectin in swine

MỘT ĐIỂM BÁN HÀNG CẦN GÌ? ivermectin pregnancy indications اسرار القمار

Exit mobile version