Over the Air viết tắt OTA

Over the Air viết tắt OTA: thường được sử dụng kết hợp với dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), cho phép chuyển các tập tin văn bản nhỏ ngay cả khi sử dụng điện thoại di động cho các mục đích thông thường hơn. Ngoài các tin nhắn ngắn và đồ họa nhỏ, các tệp như vậy có thể chứa hướng dẫn kích hoạt đăng ký, giao dịch ngân hàng, nhạc chuông và cài đặt Giao thức Truy cập Không dây (WAP). Các thư OTA được mã hóa để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Over the Air viết tắt OTA – Lập trình qua vô tuyến đề cập đến các phương pháp phân phối phần mềm mới, cài đặt cấu hình, và thậm chí cập nhật các khoá mã hóa cho các thiết bị như điện thoại di động, hộp set-top hoặc thiết bị truyền thông thoại an toàn. (Radio được mã hóa 2 chiều). Một tính năng quan trọng của OTA là một vị trí trung tâm có thể gửi bản cập nhật cho tất cả người dùng, những người không thể từ chối, đánh bại hoặc thay đổi cập nhật đó và cập nhật sẽ được áp dụng ngay cho tất cả mọi người trên kênh. Người dùng có thể “từ chối” OTA nhưng “quản lý kênh” cũng có thể “tự động” kênh đó một cách tự động. Thông thường, nhà cung cấp dịch vụ sẽ gửi một tin nhắn SMS cho tất cả các thuê bao (hoặc những người sử dụng một mô hình điện thoại cụ thể) yêu cầu họ quay số dịch vụ để nhận bản cập nhật phần mềm.