Out of home viết tắt OOH

Out of home (viết tắt OOH) là quảng cáo ngoài trời, tức tất cả các loại hình quảng cáo tác động đến người tiêu dùng khi họ bước ra bên ngoài ngôi nhà đang sống. Theo khái niệm này, nhiều loại hình quảng cáo dù là “indoor” nhưng vẫn được xếp vào “outdoor”, như các QUẢNG CÁO trong thang máy, trong siêu thị, trung tâm thương mại, QUẢNG CÁO trong buồng điện thoại công cộng, rạp chiếu phim, sảnh của các tòa nhà…

Out of home được phân ra gồm:

  • Billboard,
  • Street furniture,
  • Transit
  • POSM.
  • Wifi công cộng