Open end

Open end: Khoảng trống trong tiết mục để chen thương điệp vào.