Mutual Internet Practices Association viết tắt MIPA

Mutual Internet Practices Association viết tắt MIPA – Hiệp hội về Tương trợ Thực tiễn Internet: tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các tổ chức độc lập, để đảm bảo một mức độ cơ bản về dịch vụ an toàn và đáng tin cậy trên Internet. Các thành viên MIPA cộng tác trên một tập hợp các thực tiễn hoạt động tốt nhất để đạt được khả năng tương tác dự đoán và hiệu quả giữa các tổ chức tham gia. بوكر اون لاين مجانا

Công nghệ và tiêu chuẩn là không đủ. مشاهدة قناة beoutq Các tổ chức phải không chỉ thông qua các tiêu chuẩn chung. Câu hỏi quan trọng là những người khác sử dụng chúng và Họ sử dụng chúng một cách chính xác?

  • Khi dịch vụ bị lạm dụng, các nhà khai thác cần một phương tiện để bảo vệ bản thân, bao gồm khả năng phân biệt giữa các trang web có kiến ​​thức, hàng xóm tốt, so với các trang web cần chăm sóc đặc biệt. المنتخبات المتأهلة ليورو 2024
  • Một cách tiếp cận là phát triển các cơ chế bắt nguồn từ chính quyền nhà nước.

Internet thích cách tiếp cận khác:

Cung cấp một địa điểm để phát triển hợp tác, hỗ trợ, giám sát và báo cáo về các hoạt động vận hành an toàn

Các nhà cung cấp dịch vụ các loại có thể đạt được thoả thuận về các giải pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn sử dụng.

Xem thêm: ISP, ESP, ASP, MSP