Multicasting Avtec

Tính năng Multicasting Avtech được hỗ trợ để nâng cao hiệu quả truyền tải giữa đầu ghi hình IP, đầu ghi hình Analog và CMS. Giúp tăng hiệu quả cho người sử dụng từ các phòng điều khiển khác nhau, có thể nhanh chóng có được những gì họ muốn xem mà không bị trễ hình. solothurn singles ab 50