Monetize

Monetize – Kiếm tiền: Giới thiệu các tính năng cho trang web đó cho phép trang web đó có thể kiếm tiền. Đây có thể là trong các hình thức quảng cáo banner, tiếp thị liên kết hoặc tung ra một sản phẩm / dịch vụ.