Mô hình Door Knob

Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong đó tùy vào ngành hàng mà công ty kinh doanh thì tỷ lệ sắp xếp dịch chuyển kết quả thống kê đo lường tại từng chữ A. Trong đó 04 mô hình tiêu biểu mà chúng ta thường hay gặp là: Door Knob, GoldFish, Trumpet, Funnel 

Mô hình 1 “Door Knob” – mô hình “nắm cửa”: được thể hiện rõ trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói (Consumer packaged goods – CPG). Trong mô hình này giai đoạn từ Nhận biết đến Thu hút và Tìm hiểu có tỷ lệ giảm dần, nhưng đến giai đoạn Hành động thì tỷ lệ lại tăng lên, và cuối cùng giai đoạn Ủng hộ lại giảm xuống. Điều này có thể giải thích rằng trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói, các doanh nghiệp chạy quảng cáo rất nhiều, vì vậy tỷ lệ nhận biết thương hiệu cao và đôi khi có thể giúp khách hàng yêu thích sản phẩm. Nhưng khách hàng lại không có nhu cầu tìm hiểu cụ thể. Tuy nhiên, khả năng mua hàng của người tiêu dùng vẫn cao vì họ bị tác động bởi các quảng cáo đã được xem. Mặc dù tỷ lmua hàng cao nhưng tỷ lệ ủng hộ thương hiệu lại thấp vì đặctrưng của ngành hàng này là sự phong phú về các loại sản phẩm. Khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn khi mua một sản phm, và đôi khi, họ chọn mua vì sự tiện dụng khi trưng bày sản phẩm tại điểm bán.