Microcommerce

Microcommerce – Vi thương mại: Một hình thức của thương mại điện tử, mua và bán các thông tin và dịch vụ có giá trị nhỏ. Với hình thức này, các công ty có thể có lợi nhuận từ việc bán các bài báo riêng lẻ của một tờ báo, các mục từ của một bộ từ điển bách khoa hay một vài phút chơi trò chơi trực tuyến…