Meta description

Thẻ meta description của trang cung cấp cho Google và các công cụ tìm kiếm bản tóm tắt nội dung của trang đó. Trong khi tiêu đề trang có thể là vài từ hoặc cụm từ, thẻ mô tả của trang phải có một hoặc hai câu hoặc một đoạn ngắn. Thẻ meta description là một yếu tố SEO Onpage khá cơ bản cần được tối ưu cẩn thận.

Cấu trúc: <meta name=”description” content=”mô tả” />

Hạn chế ký tự – hiện tại Goolge cho hiển thị lên tới 160 ký tự, Yahoo là 165 còn MSN lên tới 200. Hãy sử dụng mức thấp nhất của Google, tức là viết thẻ meta decription chỉ nên trong vòng 160 ký tự (bao gồm cả khoảng trống). Nếu quá số ký tự cho phép thì nội dung dư thừa sẽ bị thay bằng dấu 3 chấm (…).

Update mới nhất tháng 12/2017: Google cho phép hiển thị đến 230 ký tự tại dòng mô tả “description” trên công cụ tìm kiếm Google Search. Điều này giúp website hiển thị content đầy đủ và mô tả được nhiều hơn.