Megamarketing

Megamarketing là một thuật ngữ được đặt ra bởi Philip Kotler (Bậc thầy Marketing hiện đại), để mô tả các loại tiếp thị hoạt động cần thiết khi nó là cần thiết để quản lý các yếu tố của môi trường bên ngoài của công ty (các chính phủ, các phương tiện truyền thông, các nhóm áp lực, vv) cũng như biến đổi marketing; Philip Kotler gợi ý rằng cần có thêm hai Ps nữa để tiếp thị hỗn hợp : quan hệ công chúng (Public Relations) và quyền lực (Powerful).

Các yếu tố quan hệ công chúng (Public Relations) của Megamarketing tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp làm quen với cộng đồng xung quanh, trước khi thực sự bước vào một thị trường mong muốn.

Lưu ý, các cuộc đàm phán xảy ra do kết quả của hình thức tiếp thị đặc biệt này thường nghiêm ngặt hơn nhiều so với những gì liên quan đến tiếp thị thông thường; vì vậy rất khó để thỏa mãn cả hai bên một cách công bằng. Các Marketers muốn theo đuổi những môi trường nước ngoài này cũng phải tìm cách để xoa dịu công chúng vì họ có thể có tác động đáng kể đến khả năng sinh lợi liên tục của doanh nghiệp. Một yếu tố quan trọng bao gồm công chúng nói chung liên quan đến các phương tiện truyền thông địa phương, vì chúng có thể ảnh hưởng lớn đến nhận thức liên quan đến các công ty mới nổi.

Ngược lại, biến số quyền lực (Powerful) do Philip Kotler đề xuất còn nhiều hơn nữa với sức mạnh thuyết phục các bên thứ ba. Điều này bao gồm việc khuyến khích chính xác để lôi kéo sự mở rộng ra thị trường nước ngoài, làm như vậy, cho phép kiểm soát được vị trí khi tiến hành kinh doanh. Khuôn khổ quyền lực của Kotler làm sáng tỏ tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ chặt chẽ với các thành viên chính trị mạnh mẽ trong các thị trường bên ngoài; điều này lần lượt cho phép dễ dàng tiếp cận thương mại với các nước này. Hơn nữa, khía cạnh đặc biệt này của Megamarketing kiểm tra các phương tiện mà các nhà tiếp thị đưa ra khuyến khích bên thứ ba, chẳng hạn như các tổ chức chính phủ, nhằm phá vỡ các rào cản gia nhập. لعبه الفواكه

Nếu các doanh nghiệp thành công trong chiến lược tiếp thị đa dạng này, điều quan trọng là họ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và mở rộng phạm vi kinh doanh của họ trong thị trường. Dĩ nhiên, điều này phải được thực hiện trong khi tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ở các thị trường khác nhau. العاب تلفون Ngoài ra, Megamarketing thành công có thể đạt được thông qua việc có được nhân viên với các bộ kỹ năng chính xác; tương tự như vậy, có một sự kết hợp mong muốn các tài nguyên trong tay tại các công ty xử lý. ألعاب بلاك بينك Hình thức tiếp thị mở rộng này thường gắn liền với quá trình ra quyết định lâu dài; điều này có thể do thực tế là phải mất một khoảng thời gian đáng kể để phối hợp các cuộc họp cùng một lúc đòi hỏi số tiền lớn hơn để cố gắng tài trợ cho những nỗ lực kinh doanh tăng cường này.

Megamarketing khác với tiếp thị truyền thống vì mục tiêu ban đầu của nó là mở rộng hoạt động sang thị trường bên ngoài. Điều này, lần lượt, làm cho nó thuận lợi cho các công ty tìm kiếm mở rộng nước ngoài để giới thiệu sản phẩm mới và dịch vụ để mở rộng nhu cầu tiêu dùng. Về bản chất, nó tìm cách biến đổi các loại hình công nghiệp phổ biến trong một thị trường hiện tại, tuy nhiên, những thay đổi này thường có thể đi kèm với chi phí của áp đặt lên người khác. Thực tế, nhiều Megamarketers có nguy cơ bị nhìn nhận dưới ánh sáng tiêu cực hơn