Master data management viết tắt MDM

Trong kinh doanh, quản lý dữ liệu chủ (Master data management viết tắt MDM) là một phương pháp được sử dụng để xác định và quản lý dữ liệu quan trọng của một tổ chức để cung cấp, với tích hợp dữ liệu, một điểm tham chiếu duy nhất. Dữ liệu được làm chủ có thể bao gồm dữ liệu tham chiếu – tập hợp các giá trị cho phép và dữ liệu phân tích hỗ trợ cho việc ra quyết định.

Quản lý dữ liệu chủ (MDM) là quy trình cốt lõi được sử dụng để quản lý, tập trung hóa, tổ chức, phân loại, địa phương hóa, đồng bộ hóa và làm phong phú dữ liệu chủ theo các quy tắc kinh doanh của chiến lược bán hàng, tiếp thị và hoạt động của công ty bạn.

Dữ liệu chủ có thể ở dạng thông tin về sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, địa điểm và tài sản, ngoài bất kỳ nguồn thông tin nào thúc đẩy doanh nghiệp của bạn.

Việc quản lý hiệu quả dữ liệu chủ trong kho lưu trữ trung tâm cung cấp cho bạn một chế độ xem thông tin có thẩm quyền duy nhất và loại bỏ sự thiếu hiệu quả tốn kém do các silo dữ liệu gây ra.

Nó hỗ trợ các sáng kiến ​​kinh doanh của bạn thông qua việc xác định, liên kết và cung cấp thông tin trên các sản phẩm, khách hàng, cửa hàng / địa điểm, nhân viên, nhà cung cấp, tài sản kỹ thuật số và hơn thế nữa.