Location pricing

Location pricing – Định giá theo vị trí và không gian mua:  là hình thức định giá bán sản phẩm theo không gian / vị trí người mua. VD trung tâm thương mại / siêu thị / cửa hàng tạp khóa / cửa hàng tại Sân bay…