Ký hiệu WEEE

WEEE (Waste Electric &Electronic Equipment): WEEE có hình ảnh thể hiện được một phần nào ý nghĩa của nó. Ký hiệu hình thùng rác có dấu X, có ý nghĩa là các thiết bị công nghệ này không thẻ vứt vào thùng rác như những đồ vậy bình thường khác. Chúng có thể tái chế được tại những trung tâm tái chế đồ điện tử.