Knowledge Warehouse viết tắt KW

Knowledge Warehouse viết tắt KW – Kho chứa kiến ​​thức: là sản phẩm của SAP cung cấp kiến ​​thức về quản lý. Đây là một ứng dụng phần mềm tạo điều kiện cho việc phát triển, cung cấp, trao đổi, tích hợp, dịch thuật và chuyển giao tài liệu này cho doanh nghiệp sử dụng sản phẩm hoặc hệ thống. Nó thường được thực hiện cùng với các sản phẩm khác của SAP (như SAP R/3) để cung cấp tài liệu hướng dẫn người sử dụng về việc sử dụng các sản phẩm đó, mặc dù về mặt kỹ thuật nó có thể được sử dụng như một sản phẩm độc lập để cung cấp tài liệu cho các hệ thống hoặc sản phẩm không phải của SAP.

SAP Knowledge Warehouse bao gồm các phương pháp để tích hợp vào nhiều hệ thống thông tin. Tùy chọn, KW có thể bao gồm các nội dung SAP có thể tái sử dụng và có thể điều chỉnh, chẳng hạn như mô hình dữ liệu, thông tin sản phẩm, tài liệu đào tạo và tài liệu. العب واربح المال الحقيقي Knowledge Warehouse (kho tri thức) không chỉ bao gồm dữ liệu mà còn là thông tin và ứng dụng giúp doanh nghiệp sử dụng dữ liệu của mình để có lợi nhất, chẳng hạn như kiến ​​thức về thủ tục, quy tắc kinh doanh, thực tiễn tốt nhất, thư mục và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Ngoài lĩnh vực kinh doanh, kho tri thức được sử dụng trong nhiều môi trường khác, bao gồm hệ thống giáo dục, an ninh, công lý và y tế. العاب حقيقيه

Knowledge Warehouse của SAP cung cấp môi trường tác giả cơ bản và phiên bản kiểm soát tương đối mạnh mẽ (bao gồm tính năng kiểm tra đầu vào/đầu ra), nhưng nó thực sự không phải là một sản phẩm quản lý tri thức – đó là kho lưu trữ tài liệu. Knowledge Warehouse của SAP cho phép cung cấp tài liệu cho người dùng theo ba cách:

  • Thông qua một máy chủ web cung cấp quyền truy cập vào toàn bộ bộ tài liệu
  • Thông qua sự trợ giúp theo ngữ cảnh từ một ứng dụng SAP khác
  • Thông qua việc tạo các tập tin trợ giúp Windows độc lập

Một trong những lợi thế của SAP Knowledge Warehouse là nó vận chuyển với một bộ đầy đủ các tài liệu tiêu chuẩn chính thức của SAP cho tất cả các giao dịch. Các công ty triển khai Knowledge Warehouse sau đó có thể sửa đổi (hoặc bổ sung) các tài liệu cho các giao dịch mà họ đã tùy chỉnh và người dùng sẽ có thể tham khảo tài liệu SAP chuẩn cho mọi thứ khác. امريكان اكبريس