Keyword Word Order

Keyword Word Order: Thứ tự của các chữ trong từ khóa. Một trang có từ khóa trùng chính xác với từ khóa người dùng tìm kiếm sẽ xếp hạng tốt hơn so với các cụm từ khóa tương tự nhưng với một thứ tự khác nhau. كازينو البحرين