JSON-LD

JSON-LD viết tắt của JavaScript Object Notation cho Linked Data, là một phương pháp mã hoá Linked Data (Dữ liệu được Liên kết) sử dụng JSON. Đó là mục tiêu yêu cầu nỗ lực của các nhà phát triển để chuyển đổi JSON hiện tại sang JSON-LD. Điều này cho phép dữ liệu được tuần tự theo một cách tương tự như JSON truyền thống. Nó là một Khuyến nghị của Tổ chức World Wide Web. شكل كليوباترا الحقيقي Ban đầu nó được JSON phát triển cho Linking Data Community Group trước khi chuyển sang Nhóm làm việc của RDF để xem xét, cải tiến và chuẩn hóa.

RDF (viết tắt từ Resource Description Framework, tạm dịch là Framework Mô tả Tài nguyên) có nguồn gốc tạo ra từ đầu năm 1999 bởi tổ chức W3C như là 1 tiêu chuẩn để mã hóa siêu dữ liệu (metadata). Tên RDF được giới thiệu chính thức trong các tài liệu đặc tả của W3C với nội dung sơ lược.

JSON-LD được thiết kế xung quanh khái niệm “ngữ cảnh” để cung cấp thêm ánh xạ từ JSON đến mô hình RDF. محفظة بايير Bối cảnh liên kết các đặc tính đối tượng trong một tài liệu JSON với các khái niệm trong một bản thể học. Để ánh xạ cú pháp JSON-LD tới RDF, JSON-LD cho phép các giá trị bị buộc phải nhập vào một kiểu được chỉ định hoặc được gắn thẻ bằng một ngôn ngữ. العاب كازينو مجانية Một ngữ cảnh có thể được nhúng trực tiếp vào tài liệu JSON-LD hoặc đưa vào một tệp riêng biệt và được tham chiếu từ các tài liệu khác nhau (từ các tài liệu JSON truyền thống thông qua tiêu đề Liên kết HTTP).

Link website chính thức: https://json-ld.org