Intent

Intent (liên quan trong chatbot): đơn giản là ý định của người dùng cuối, những ý định này được chuyển tải bởi người dùng tới con bot của bạn. Với ví dụ trên, “show me yesterday’s financial news”, thì ý định của người dùng ở đây là mong muốn nhận một danh sách các tiêu đề về tài chính. Ý định đều có thể đặt tên, thường là một động từ kết hợp với một danh từ, chẳng hạn: “showNews”.

Bạn có thể chủ yếu đặt ý định vào 2 nhóm chính:

  • Các ý định ngẫu nhiên, casual intents
  • Các ý định nghiệp vụ, business intents.

1. Casual Intents – Đây là những ý định mở đầu hoặc kết thúc một cuộc hội thoại. Nhưng lời chào như: hi, hello, hallo, ciao, hay bye là những câu lệnh mở đầu hoặc kết thúc một cuộc hội thoại. Những ý định này nên hướng con bot của bạn phản hồi bằng một câu trả lời gợi ý như: “Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho bạn?” hay “Tạm biệt, cảm ơn đã trò chuyện cùng với tôi”.

Các ý định ngẫu nhiên cũng bao gồm các ý định Khẳng định – Affirmative và Không nhận – Negative cho các câu nói như: “Ok”, “vâng”, “Không, không phải cái này.”

Bằng các ý định chung chung có thể giúp bạn xử lý tất cả các ý định của khách hàng thay vì đưa câu chuyện đã có vào cuộc trò chuyện với bot. Ví dụ, nếu con bot chỉ hỏi một câu hỏi cho người dùng cuối – bạn nên mong đợi hoặc là một ý định khẳng định Affirmative hoặc một ý định Negative và nếu có bất cứ thứ gì khác bot có thể hỏi cùng một câu hỏi. Các ý đồ Affirmative và Negative nên xử lý tất cả các câu nói như vậy.

2. Business Intents – Đây là các ý định được map trực tiếp với ý đồ ban đầu của các con bot khi được xây dựng, tức là bot cần phải hỗ trợ và xử lý được các ý định này của người dùng cuối khi họ truy cập vào website. Ví dụ, nếu ý định đó là thông tin của một bộ phim, khi có 1 câu nói “Khi nào danh sách của Schindler được phát hành?” là một ý định nghiệp vụ mà có ý định tìm ra năm phát hành của bộ phim và bạn nên gắn nhãn nó theo một cái tên có thể hiểu được, giống như: “GetReleaseYearByTile”. Lý tưởng là bạn nên nghĩ về các ý định nghiệp vụ bởi vì phần còn lại của câu chuyện như những câu chào hay sự lựa chọn thì được quản lý chung bởi các ý định ngẫu nhiên Casual Intents.