Integrated Marketing Communications viết tắt IMC

“Integrated Marketing Communications viết tắt IMC – Truyền thông marketing tổng hợp: là khái niệm về sự hoạch định truyền thông marketing nhằm xác định giá gia tăng của một kế hoạch tổng hợp, đánh giá vai trò chiến lược của các thành phần khác nhau trong truyền thông như quảng cáo, khuyến mại, tuyên truyền và sự kết hợp các thành phần này để tạo ra một sự truyền thông rõ ràng, đều đặn, hiệu quả tối đa.” – (Hiệp hội các đại lý quảng cáo Mỹ 4As)

Định nghĩa này tập trung vào quá trình sử dụng các hình thức khác nhau của chiêu thị để đạt được các tác động truyền thông tối đa.

Quan điểm của giáo sư Don Schultz – Đại học Northwestern Mỹ cho rằng triển vọng của IMC (Integrated Marketing Communications) rộng hơn, nó có thể là cách tiếp cận để hoạch định chương trình marketing, chiêu thị và phối hợp các chức năng truyền thông khác nhau. Doanh nghiệp phải phát triển chiến lược marketing tổng thể để xác định làm rõ thế nào mà tất cả hoạt động marketing của doanh nghiệp (chứ không chỉ riêng hoạt động chiêu thị) truyền thông đến khách hàng.

Sự nhận thức của khách hàng về một nhãn hiệu hay công ty là sự tổng hợp các thông điệp mà họ tiếp nhận được (như qua quảng cáo, mức giá, thiết kế bao bì, nỗ lực marketing trực tiếp, tuyên truyền khuyến mại, thông điệp trên mạng internet, hình thức trưng bày tại điểm bán…). IMC (Integrated Marketing Communications) cố thực hiện để có thể đạt được sự nhận thức của người tiêu dùng về hình ảnh độc đáo, ấn tượng về sản phẩm của công ty trên thị trường.

Vai trò của truyền thông marketing tổng hợp (IMC):

Các công cụ cơ bản được sử dụng để đạt được mục tiêu truyền thông của tổ chức được gọi là phối thức chiêu thị/truyền thông (promotional – mix), đó là quảng cáo, khuyến mãi, marketing trực tiếp, PR và chào hàng cá nhân.. Mỗi yếu tố có vai trò khác nhau trong quá trình IMC (Integrated Marketing Communications) và chúng cũng được thực hiện với hình thức khác nhau, mỗi yếu tố có mỗi ưu điểm và nhược điểm nhất định.

Một chương trình truyền thông marketing tổng hợp (IMC) thành công đòi hỏi doanh nghiệp biết cách kết hợp đúng đắn các kỹ thuật và công cụ truyền thông, xác định rõ vai trò và sự mở rộng các yếu tố này trong việc phối hợp; sử dụng chúng. Để đạt được điều này, người chịu trách nhiệm về hoạt động truyền thông của các công ty phải hiểu rõ vai trò của truyền thông marketing trong một kế hoạch chung marketing.

Vai trò của truyền thông marketing tổng hợp (IMC) thể hiện như sau:

 • Là công cụ thực hiện chức năng truyền thông, đáp ứng nhu cầu khách hàng.
 • Phối hợp với các công cụ khác trong marketing – mix để đạt mục tiêu marketing
 • Là công cụ cạnh tranh trong kinh doanh: gia tăng giá trị sản phẩm, thông tin, xây dựng nhận thức về sản phẩm, nâng cao uy tín nhãn hiệu, duy trì niềm tin, thái độ tốt đẹp của công chúng về công ty…

IMC có thể:

 • Thông tin về lợi thế sản phẩm.
 • Thiết lập sự nhận thức và thái độ thuận lợi đối với sản phẩm, công ty.
 • Tạo sự ưa thích nhãn hiệu.
 • Tăng số lượng bán hiện tại.
 • Củng cố hoạt động phân phối tại điểm bán lẻ.
 • Đạt sự hợp tác từ các trung gian và lực lượng bán hàng.
 • Động viên lực lượng bán hàng.Xây dựng hình ảnh tốt về công ty.

IMC không thể:

 • Thuyết phục người tiêu dùng mua sản phẩm không phù hợp với nhu cầu.
 • Làm cho khách hàng mua sản phẩm với mức giá cao hơn.
 • Thuyết phục khách hàng tìm mua sản phẩm trong khi nó đang phân phối hạn chế

2. Phối thức truyền thông _ Công cụ của truyền thông marketing tổng hợp (IMC):

Trong thị trường mục tiêu, ngoài việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ thích hợp, giá cả cạnh tranh, phân phối thuận lợi cho khách hàng, doanh nghiệp còn phải lập phối thức promotion thích hợp (Promotion-mix).

Chiến lược Promotion -mix bao gồm sự kết hợp chặt chẽ cùng lúc nhiều yếu tố như: quảng cáo, quan hệ công chúng, quảng bá, khuyến thị (khuyến mãi, khuyến mại), bán hàng cá nhân, bán hàng qua điện thoại (International trade exhibition), phái đoàn thương mại (Trade mission), hội chợ thương mại quốc tế (International trade fair) và triển lãm thương mại quốc tế (International trade exhibition). Tùy theo điều kiện và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp để chọn các yếu tố kết hợp trong Promotion -mix sao cho phù hợp và hiệu quả.

Sau đây là 5 công cụ điển hình trong Truyền thông marketing tổng hợp (IMC)

 1. Quảng cáo (Advertising)
 2. Marketing trực tiếp (Direct Marketing)
 3. Khuyến mãi (Sales promotion)
 4. Quan hệ công chúng (Public Relation)
 5. Bán hàng cá nhân (personal selling )