Immersive mobile ads

Immersive mobile ads: Facebook hiện đang thử nghiệm định dạng quảng cáo chiếm nguyên màn hình trên các thiết bị di động. Khi người dùng thấy các quảng cáo này và bấm vào thì sẽ hiện lên toàn màn hình các hình ảnh, nội dung hay video mà brand muốn cho khách hàng xem. Vì định dạng quảng cáo này là native trên Facebook nên tốc độ load và hiển thị cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Hiện nay định dạng quảng cáo này chỉ đang được thử nghiệm với một số brands nhất định chứ chưa phổ biến. Với định dạng này ta có thể thấy nó sẽ có thể rất hiệu quả để hỗ trợ những nhà quảng cáo trong việc bán hàng, bán sản phẩm trong đó họ cần trưng ra nhiều sản phẩm để lựa chọn.